Tham Gia Ngay!

Để trở thành thành viên của the Chaîne des Rôtisseurs - Hiệp hội Ẩm thực Quốc tế - thành viên tương lai cần phải được bảo lãnh dưới sự công nhận của Luật địa phương và các Quy định Nội bộ của Hiệp hội (Règlement Intérieur), sau đó trả PHÍ THAM GIA và các phí khác để gia hạn TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HẰNG NĂM.

image
image

Nếu Quý vị quan tâm trở thành thành viên của the Chaîne des Rôtisseurs, quý vị có thể nhấn vào đường dẫn này để hoàn thành vào mẫu thông tin bắt buộc bằng chữ cái viết hoa tiếng Anh.