Giá Trị

Tôi sẽ luôn luôn tôn vinh nghệ thuật ẩm thực và văn hóa trên bàn ăn. Tôi cũng sẽ luôn thực hiện các nghĩa vụ của tôi về tình anh em cũng như tôn trọng các thành viên khác.

Với sự hỗ trợ và các hoạt động đã nêu, Chaîne des Rôtisseurs duy trì tính di sản, tính triết học và hoạt động từ thiện của mình.

Các giá trị của Chaîne rất đa dạng và thể hiện sự cam kết qua: 

  • Giữ gìn sự thân thiết và niềm vui thú trên bàn ăn
  • Thúc đẩy tính ưu tú trong tất cả các lĩnh vực của ngành dịch vụ - khách sạn
  • Khuyến khích sự phát triển của các đầu bếp và các nhân viên phục vụ rượu trẻ tuổi trên toàn thế giới

 

image
image
  • Tổ chức các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế để giới thiệu những tài năng mới
  • Trở thành một trong những đơn vị chủ chốt trong việc truyền bá kiến thức
  • Cung cấp hỗ trợ lương thực quốc tế và viện trợ cho những người cần lương thực
  • Phát triển đào tạo trong nhành dịch vụ - khách sạn và Thực phẩm - Đồ uống

 

image
image