Ordre Mondial des Gourmets Dégustateurs

Đối với những thành viên có sở thích đặc biệt với rượu vang, rượu mạnh, rượu mùi và đồ uống thủ công, Chaîne des Rôtisseurs đưa ra thêm lựa chọn cho các thành viên tham gia vào Ordre Mondial des Gourmets Dégustateurs (Tổ chức phụ cũng thuộc La Chaine đặc biệt tập trung vào rượu và các loại đồ uống)

image
image

Tổ chức Ordre Mondial des Gourmets Dégustateurs (OMGD) là một bộ phận tách biệt của Chaîne des Rôtisseurs chuyên về rượu vang, rượu mạnh, rượu mùi và các loại đồ uống thủ công. Tổ chức này được thành lập tại Pa-ri ngày 2 tháng 9 năm 1963 và là một bộ phận không thể tách rời của Chaîne des Rôtisseurs. Mục tiêu của tổ chức này là để thúc đẩy việc thưởng thức, nhận thức và hiểu biết về các loại rượu vang hảo hạng, rượu mạnh chất lượng cao và các loại bia hay nước khoáng trên toàn thế giới. 

 

Mục tiêu và nhiệm vụ chính của Ordre Mondial des Gourmets Dégustateurs là để tổ chức các bữa ăn tối, bữa ăn thử, các cuộc gặp gỡ hay các sự kiện tập trung vào các loại rượu vang và đồ uống và kết hợp chúng với các món ăn phù hợp. Những loại sự kiện này khuyến khích và thúc đẩy sự hiểu biết và thưởng thức rượu vang và các loại rượu mạnh được coi trọng bởi các thành viên và khách quý của Ordre Mondial des Gourmets Dégustateurs.

 

Các thành viên của Ordre Mondial des Gourmets Dégustateurs cũng bao gồm các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực đồ uống, ví dụ như các nhà phân phối và sản xuất, và các thành viên nghiệp dư mà chỉ đơn giản là có một tình yêu, sự thưởng thức hay đam mê với các loại rượu hảo hạng và rượu mạnh chất lượng cao.

Thành Viên

Bất kỳ thành viên tích cực nào của Chaîne des Rôtisseurs đều có thể trở thành một thành viên của Ordre Mondial des Gourmets Dégustateurs, với điều kiện thành viên đó được đề xuất bởi một thành viên của Ordre Mondial.


Tư cách thành viên của Ordre Mondial des Gourmets Dégustateurs cũng yêu cầu thanh toán riêng biệt Hội phí và Số tiền đóng góp. 

Liên Lạc với OMGD