La Revue International de la Chaîne

Kể từ năm 2012, la Chaîne des Rôtisseurs đã có nhiều sự thay đổi trong việc xuất bản tạp chí dành riêng cho các Thành viên, và nay Hiệp hội đã cho ra mắt Ấn phẩm Quốc tế hằng năm có tên "la Revue Internationale de la Chaîne".

 

Ấn phẩm này có thiết kế mới và rõ ràng hơn, tự hào với hơn 100 trang tin tức, các chuyên mục có chiều sâu, các cuộc phỏng vấn và các sự kiện quốc tế chủ chốt. Mỗi thành viên của Chaîne trên toàn thế giới đều có một bản miễn phí được gửi đến tận nơi (một gia đình một quyển trong trường hợp họ là một đôi).

 

Quý vị cũng có thể khám phá trực tuyến thêm về Tạp chí này bằng cách tải bản PDF với đường các đường dẫn dưới đây!

image
image