Trụ Sở Chính

Các Trụ Sở của Chaîne des Rôtisseurs Trên Toàn Thế Giới

image
image

 

ĐIỀU HÀNH CHUNG

Philippe DESGEORGES

Tổng Thư Ký

Email: [email protected]

 

HÀNH CHÍNH

Laura SMET

Trợ Lý Hành Chính

Email: [email protected]

 

KẾ TOÁN

Sokoma LOCH

Kế Toán

Email: [email protected]

 

THÀNH VIÊN/THẺ/RUY-BĂNG

Bernadette LOUIT

Nhân Viên

Email: [email protected]

 

GIA NHẬP/QUẢNG CÁO/VĂN BẰNG

Michèle RACINE

Nhân Viên 

Email: [email protected]