Trụ Sở Chính

Các Trụ Sở của Chaîne des Rôtisseurs Trên Toàn Thế Giới

7, RUE D'AUMALE

75009 PARIS - PHÁP

Tel: +33 1 42 81 30 12 - Fax: +33 1 40 16 81 85

[email protected]

www.chainedesrotisseurs.com

image
image

 

ĐIỀU HÀNH CHUNG

Philippe DESGEORGES

Tổng Thư Ký

Email: [email protected]

 

HÀNH CHÍNH

Laura SMET

Trợ Lý Hành Chính

Email: [email protected]

 

KẾ TOÁN

Sokoma LOCH

Kế Toán

Email: [email protected]

 

THÀNH VIÊN/THẺ/RUY-BĂNG

Bernadette LOUIT

Nhân Viên

Email: [email protected]

 

GIA NHẬP/QUẢNG CÁO/VĂN BẰNG

Michèle RACINE

Nhân Viên 

Email: [email protected]