Hiệp hội Từ thiện ACCR

Hiệp hội Caritative de la Chaîne des Rôtisseurs

"Hiệp hội Caritative de la Chaîne des Rôtisseurs" (ACCR), có nghĩa là tổ chức từ thiện, là tổ chức phi lợi nhuận thuộc Chaîne des Rôtisseurs được thành lập với mục tiêu đưa ra sự giúp đỡ và hỗ trợ thông qua các chương trình và sáng kiến về dự án trợ giúp từ thiện.

Chaîne des Rôtisseurs đã quyết định tiếp tục đóng vai trò chủ động và tích cực trong giới ẩm thực bằng cách mở rộng phạm vi hoạt động bên ngoài các nhà hàng và khách sạn tới khái niệm về "Quan tâm và Sẻ chia"

Vào ngày 2 tháng 1 năm 2008, Chaîne de Rôtisseurs đã chính thức đăng ký tổ chức từ thiện với tên gọi Hiệp hội Caritative de la Chaîne des Rôtisseurs tại Cơ quan cảnh sát Pa-ri. Điều này đã tạo điều kiện cho việc khởi động các chương trình trong lĩnh vực phát triển xã hội nhằm mục đích nuôi dưỡng và cải thiện các điều kiện sống của những người gặp khó khăn, đặc biệt là trẻ em. 

Ngoài ra, nhờ những mối quan hệ quốc tế của mình, Chaîne des Rôtisseurs có thể tạo ra các mối liên lạc trực tiếp để tránh các sự thâm hụt trong việc phân bổ các quỹ: 

Cho một người một con cá, bạn giúp anh ta sống được một ngày

Dạy một người biết câu cá, bạn sẽ giúp anh ta sống cả đời