Cơ Cấu Tổ Chức

Tất cả các thành viên đều được chào đón tại các sự kiện mang tính địa phương, trong nước và quốc tế.

Có vô vàn các cơ hội hiếm có để cùng tụ hội, giao thiệp, mở rộng các mối quan hệ cũng như tạo ra những sợi dây gắn bó cho những tình bạn mới.

 

image
image

 

  • The Chaîne des Rôtisseurs đã được tạo ra dưới luật của Pháp năm 1901 liên quan đến các Hiệp hội có Trụ sở quốc tế đặt tại Pa-ri.

 

  • Đứng đầu Hiệp hội là một Chủ tịch với một Grand Argentier, một tổng Thư ký và một Hội đồng Quản Trị.

 

  • Hoạt động hàng ngày được tổ chức bởi Bailliages cấp quốc gia, tỉnh và địa phương.

 

  • Một Bailliage Quốc gia được quản lý bởi Bailli Délégué với sự trợ giúp của một Hội đồng.

 

image
image

 

  • Các thành viên được giới thiệu vào Chaîne tại các sự kiện gala 'Grand Chapitre': các sự kiện xã hội và giáo dục kéo dài ba ngày và kết thúc bằng màn giới thiệu của các thành viên mới.

 

  • Thành viên đeo Ruy Băng ở những sự kiện đó để thể hiện thứ hạng thành viên, dù là Chuyên nghiệp hay Không chuyên nghiệp.

 

  • Những thứ bậc thành viên này là tiêu chuẩn trong tất cả các Bailliages trên toàn thế giới.