Đặc Quyền Đối Với Các Thành Viên Chuyên Nghệp

image
image
  • Cung cấp một fo-rum quốc tế - nơi sự ưu tú trong chuyên môn được tôn vinh và công nhận
  • Cùng cộng tác trong việc nâng tầm những tiêu chuẩn cho ngành dịch vụ và ẩm thực ngày càng cao hơn
  • Chia sẻ sự sáng tạo và đổi mới bằng việc thúc đẩy xa hơn những điều đã đạt được
  • Phát triển cá nhân và kiến thức chuyên môn thông qua việc cộng tác với các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau
  • Có nhiều cơ hội để tổ chức gặp gỡ, qua đó phô bày được các kỹ năng phục vụ và ẩm thực nổi trội của mình
  • Các cơ hội vô giá để quảng cáo cho các tổ chức thành viên
  • Các cuộc thi cho các tài năng chuyên nghiệp trẻ - Tìm kiếm Những người phục vụ rượu và các đầu bếp trẻ tài năng Jeunes

Tấm Biển "Chuyên Nghiệp" của Hiệp hội (Plaque)

Để nhận biết các Thành viên Chuyên nghiệp trong The Chaîne des Rôtisseurs và sự công nhận tức thì của tổ chức thành viên có chất lượng đặc biệt và đẳng cấp, các thành viên chuyên nghiệp đã được chọn sẽ trưng bày tấm biển bằng đồng thau đầy danh giá của Hiệp hội.

 

Điều này là dấu hiệu đặc trưng của The Chaîne - một tổ chức ẩm thực hàng đầu quốc tế và cũng để đánh giá cao những giá trị nền tảng mà Hiệp hội hướng tới.

image
image

Xếp Hạng Chuyên Môn

Nhằm lưu giữ các truyền thống của Hiệp hội “Guild of Rôtisseurs” trước kia, Hiệp hội ngày nay đã và đang thiết lập hàng loạt các tước vị và huân chương riêng biệt.

Các tước hiệu được trao cho các thành viên Chuyên nghiệp tương lai dựa trên vai trò và công việc hiện tại của họ.

Sự Hiện Diện

Trên các Trang Tin Tức Trực Tuyến

 
Trên các trang mạng xã hội
 
Trên các bản đồ tương tác Ấn định vị trí địa lý và Chỉ dẫn chuyên nghiệp (Pro Guide)