Ana El Masry

Ai Cập

BỐI CẢNH

Quỹ tài trợ Ai Cập I (Ana El Masry) là một tổ chức phi chính phủ Ai Cập có số đăng ký là 559/2008 tại Công Đoàn Đoàn Kết Xã Hội của Ai Cập. Tổ chức được thành lập với mục tiêu cung cấp và thực hiện cách tiếp cận hệ thống tích hợp để hỗ trợ người nghèo và các gia đình nghèo tại các khu ổ chuột và các khu vực phi quyền hạn. 

Quỹ tài trợ này tiếp nhận các mục tiêu của thiên niên kỷ mới, nhằm cải thiện cuộc sống của 100 triệu cư dân tại các khu vực không an toàn và các khu ổ chuột trên toàn thế giới. Cùng chung chính sách của nhà nước trong việc phát triển và nâng cấp các khu ổ chuột, Quỹ tài trợ này muốn phát triển hệ thống tích hợp để cải thiện cuộc sống của các gia đinh nghèo nơi có các bà mẹ là trụ cột của gia đình và những trẻ em gặp nguy hiểm. 

Với nền tảng này, Quỹ tài trợ làm việc với các gia đình có thu nhập thấp và có địa vị thấp trong xã hội hay có con phải chịu sống trong những điều kiện sống khắc nghiệt. 

image
image

CHƯƠNG TRÌNH

Hệ phương pháp của Quỹ Tài trợ Ai Cập I nằm ở các chương trình tích hợp hỗ trợ các gia đình dưới mức nghèo khó.

- Trẻ em gặp nguy hiểm (các phương pháp điều trị và phòng ngừa)

- Hỗ trợ các gia đình có trụ cột gia đình là các bà mẹ thông qua các chương trình kinh tế

-  Phát triển các quận nghèo và các khu ổ chuột về mặt kinh tế và xã hội

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI

 • Các văn phòng cho vay
 • Các nhà trẻ
 • Các sân chơi bóng đá
 • Các trung tâm phục hồi hướng nghiệp
 • Các trường học cộng đồng

CÁC THÀNH TỰU CỦA CHÚNG TÔI

 • 14 Văn phòng cho vay
 • 200,000 khoản cho vay đến nay trong 7 năm 
 • 90,000 người thụ hưởng
 • 29,000 khoản vay mở
 • Học viên: 262 người
 • Số hội thảo: 7 
 • 2 Nhà trẻ
 • 2 Trường học cộng đồng

Liên Hệ:

1 Oasis South Highway- Thành phố Sixth of October 

Số điện thoại: +201221055107

Email