Cuộc Thi Ảnh Ngày Chaîne Thế Giới

image
image
image

Các yếu tố chính:

  • Mở rộng với mọi thành viên, cuộc thi sẽ là kết quả của các bài đăng trên mạng xã hội.
  • Những người tham gia có thể là các thành viên đơn lẻ, một nhóm hay Chi nhánh Hội cấp Địa phương,...
  • Hình ảnh phải được chụp trong ngày Chaîne Thế Giới

 

Chúng tôi đang tìm kiếm các hình ảnh mà:

  • Thể hiện được các giá trị của Chaîne và tình đoàn kết. 
  • Tập trung đề cao các hoạt động của Chaîne trong suốt ngày Chaîne Thế Giới
  • Giới thiệu văn hóa ẩm thực từ khắp nơi trên thế giới
  • Nắm bắt được cảm xúc chân thực của từng khoảnh khắc

Tuy nhiên, Ban giám khảo cũng sẽ xem xét cả các bức ảnh không gắn hashtag liên quan và cả các tài liệu hình WCD khác như một bước trong quá trình tìm ra những người thắng cuộc. 

Ngoài ba bức ảnh trên, Ban giám khảo cũng sẽ đặc biệt công nhận:

  • Bức ảnh đồ ăn đẹp nhất
  • Quan điểm thú vị nhất
  • Hình ảnh "Các chuyên gia Chaîne khi làm việc" chân thực nhất