Bản Đồ và Vị Trí Địa Lý

Khám phá vị trí địa lý của các Thành viên Chuyên Nghiệp của the Chaîne des Rôtisseurs trên toàn thế giới

image
image

Phiên bản được làm lại và thiết kế lại của Bản Chỉ dẫn về các Thành viên Chuyên Nghiệp của Chaîne sẽ cho phép Quý vị khoanh vùng tất cả các Tổ Chức nơi các Thành viên Chuyên nghiệp của chúng tôi đang hoạt động.

Mỗi tổ chức đều được định vị bằng một điểm đánh dấu tại chính địa chỉ của tổ chức đó. Khi thu nhỏ bản đồ lại tại vị trí mà có quá nhiều điểm đánh dấu gây lộn xộn trên màn hình, các điểm đánh dấu khi đó được nhóm lại thành các cụm, mỗi cụm biểu thị cho số các điểm đánh dấu đã được nhóm lại. Để thay đổi mức độ thu phóng bản đồ, người dùng có thể di chuyển chuột hay nhấp chọn một cụm bất kỳ. 

 

Để giúp người dùng dễ dàng phân biệt, loại hình kinh doanh của một tổ chức được thể hiện bằng các phong cách và màu của điểm đánh dấu khác nhau: tất cả các loại hình kinh doanh liên quan tới khách sạn đều có một điểm đánh dấu đặc trưng riêng biệt; tương tự đối với các loại hình kinh doanh liên quan tới nhà hàng, hay các ngành liên quan tới đồ uống có cồn hoặc rượu vang. 

Bằng cách nhấp vào ô đánh dấu cùng với một loại hình kinh doanh bất kỳ, bản đồ khi đó được chọn lọc để chỉ hiển thị các loại hình kinh doanh liên quan.

Quý vị có hai cách để tìm kiếm các doanh nghiệp nhất định: bằng cách nhập địa chỉ, hoặc một phần của địa chỉ vào trong ô đầu tiên của hai ô nhập dữ liệu ở trên cùng bên tay trái cửa sổ. Đây là cách tìm kiếm địa lý, vì bản đồ sẽ phóng to và căn giữa vào vị trí mà Quý vị đang tìm kiếm, và hiển thị tất cả các thành viên có mặt ở khu vực đó.

Ô thứ hai là ô tìm kiếm theo tên Tổ chức/Doanh nghiệp, cho phép Quý vị thiết lập một tìm kiếm cho tất cả các Doanh nghiệp/Tổ chức mà tên của chúng có bao gồm chữ cái (các chữ cái) mà Quý vị đã nhập vào.