Ấn Phẩm Chaîne Quốc Tế

Ấn phẩm quảng cáo Chaîne là một tài liệu trình bày về lịch sử của the Chaîne, giới thiệu về sự đa dạng tuyệt đối về các thành viên và các sự kiện, và một góc độ quốc tế thực sự có một không hai của the Chaîne.

 

Ấn phẩm này cũng cung cấp thông tin về Tổ chức từ thiện ACCR, các thành viên chuyên nghiệp, nhánh khác của Hiệp hội "Ordre Mondial de Gourmets Dégustateurs", các cuộc thi "Tìm kiếm Đầu bếp trẻ tài năng Jeunes" và "Tìm kiếm Người phục vụ rượu trẻ tài năng Jeunes".

image
image